Công văn 2834/TCT-DNL

Công văn 2834/TCT-DNL năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2834/TCT-DNL chính sách thuế giá trị gia tăng 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1127/EVN NPC - TCKT của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (gọi tắt là NPC) và công văn số 455/CT-Ttra của Cục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn mua vật tư thiết bị và khối lượng xây lắp của Công ty Điện lực Hà Nam. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên th ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

…”

Điểm b, c Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”.

Theo báo cáo của NPC thì Tổng công ty có 26 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc công ty mẹ hoạt động trên địa bàn Miền Bắc gồm 24 Công ty điện lực tỉnh, 02 Ban quản lý dự án và Công ty lưới điện cao thế miền Bắc. Hàng năm NPC có khối lượng đầu tư lớn nên thực hiện phân cấp cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lắp đặt và mua sắm vật tư thiết bị nhưng đối với các công trình, hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, Tổng công ty phải trực tiếp ký hợp đồng tín dụng và việc giải ngân được Công ty thực hiện trực tiếp cho các nhà thầu.

Căn cứ quy định nêu trên và mô hình tổ chức hoạt động của NPC, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp NPC có hoạt động đầu tư lớn nên thực hiện ủy quyền, phân cấp cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng lắp đặt, cung cấp vật tư thiết bị để thực hiện dự án đầu tư, NPC trực tiếp thanh toán cho nhà thầu bằng nguồn vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng (thanh toán không dùng tiền mặt) nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc ủy quyền, phân cấp của NPC và có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc thanh toán cho giá trị, khối lượng công việc do nhà thầu thực hiện thì các đơn vị hạch toán phụ thuộc NPC được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí đối với giá trị hợp đồng đã thực hiện theo hóa đơn hợp pháp do nhà thầu cung cấp. Đối với những hợp đồng mới, đề nghị Tổng công ty hướng dẫn các đơn vị trực thuộc bổ sung vào điều khoản thanh toán khi ký hợp đồng với nhà thầu quy định rõ nguồn vốn và hình thức thanh toán do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc bố trí và thanh toán trực tiếp cho nhà thầu để các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC)

- Vụ CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b)
.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2834/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2834/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2834/TCT-DNL chính sách thuế giá trị gia tăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2834/TCT-DNL chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2834/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2834/TCT-DNL chính sách thuế giá trị gia tăng 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2834/TCT-DNL chính sách thuế giá trị gia tăng 2016

            • 24/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực