Công văn 2837/TCT-QLN

Công văn 2837/TCT-QLN năm 2019 về xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2837/TCT-QLN 2019 xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2837/TCT-QLN
V/v: xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2026/CT-QLCCN ngày 4/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện của Công ty Pegas. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 48 Luật Quản lý Thuế quy đinh về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện:

“1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

2. Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Toà án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa và được trả tiền lãi tính trên số tiền thuế nộp thừa”.

- Tại Điều 92 Luật Quản lý thuế quy định về trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“1. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

2. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

3. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.”

Tại Khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong toả tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,

d) Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng,

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật,

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ,

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.”

Khoản 1 Điều 33 Thông số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 hướng dẫn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“Trường hợp, cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện xét thấy việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nợ thuế thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cưõrng chế nợ thuế (kể cả trường hợp người nộp thuế đang khiếu nại, khởi kiện) thì cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với doanh nghiệp. Trường hợp trong quá trình giải quyết khiếu nại, khởi kiện xét thấy việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ gây hậu quả khó khắc phục thì người giải quyết khiếu nại, khởi kiện ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTg Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2837/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2837/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2019
Ngày hiệu lực18/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2837/TCT-QLN

Lược đồ Công văn 2837/TCT-QLN 2019 xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2837/TCT-QLN 2019 xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2837/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Đức Tuân
        Ngày ban hành18/07/2019
        Ngày hiệu lực18/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2837/TCT-QLN 2019 xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2837/TCT-QLN 2019 xử lý tiền thuế nợ trong thời gian khiếu kiện

            • 18/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực