Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH

Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về đào tạo nghề cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH đào tạo nghề cho người khuyết tật tâm thần rối nhiễu tâm trí 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2839/LĐTBXH-BTXH
V/v đào tạo nghề cho người khuyết tật và người tâm thn, người rối nhiễu tâm trí

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Quyết định số 1019/2012/QĐ-TTg ngày 05/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Quan tâm tổ chức tư vấn học nghề, việc làm cho người khuyết tật và người tâm thần; nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiu tâm trí tại các tỉnh, thành phố.

Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" đã được phân bổ năm 2016 để thực hiện mô hình đào tạo nghề gn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại địa phương theo quy định hiện hành (có danh sách các mô hình triển khai kèm theo).

2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với báo cáo công tác của ngành 6 tháng, hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổn
g Cục dạy nghề (để phối hợp);
- Lưu: VT. Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2839/LĐTBXH-BTXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2016
Ngày hiệu lực29/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH đào tạo nghề cho người khuyết tật tâm thần rối nhiễu tâm trí 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH đào tạo nghề cho người khuyết tật tâm thần rối nhiễu tâm trí 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2839/LĐTBXH-BTXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành29/07/2016
        Ngày hiệu lực29/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH đào tạo nghề cho người khuyết tật tâm thần rối nhiễu tâm trí 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2839/LĐTBXH-BTXH đào tạo nghề cho người khuyết tật tâm thần rối nhiễu tâm trí 2016

           • 29/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực