Công văn 2841/TCT-PCCS

Công văn số 2841/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

Nội dung toàn văn Công văn 2841/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2841/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội

Trả lời công văn số 319/CPA HANOI ngày 01/6/2006 của Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội hỏi về chế độ ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về ưu đãi tiền thuế đất:

Việc thực hiện ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP được Bộ Tài chính hướng dẫn trong công văn số 345 TC/TCDN ngày 09/01/2004 như sau: "Đối với các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đối với các doanh nghiệp không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) và mức xác định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) cho thời gian còn lại".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, đối với DNNN cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP nếu đáp ứng được các Điều kiện ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

2/ Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Điểm 1 Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP quy định: "Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới, được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Trường hợp những doanh nghiệp không đủ Điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế lợi tức (thuế TNDN) trong 02 năm liên tiếp kể từ khi chuyển sang hoạt động theo Luật Công ty".

Theo quy định nêu trên, DNTN chuyển thành công ty cổ phần nếu đáp ứng được Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng được các Điều kiện theo quy định nêu trên thì chỉ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm liên tiếp kể từ khi hoạt động theo Luật công ty.

3/ Căn cứ vào công văn số 1415/TC/TCT ngày 18/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn, thì doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP không cần phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mà tự xác định Điều kiện ưu đãi đầu tư; mức miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để đăng ký với cơ quan thuế.

4/ Tại Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế: Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV Phần D Thông tư này".

Tại Điểm 3 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: "Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính".

Nếu Công ty đáp ứng Điều kiện để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm và giảm 50% trong 02 năm tiếp theo kể từ khi kinh doanh có lãi tức là được miễn thuế TNDN năm 2003, 2004 và được giảm 50% năm 2005, 2006 thì Công ty phải tự xác định số thuế TNDN được miễn giảm thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp do chưa nắm vững chính sách, trong năm 2003, 2004 Công ty không thể hiện số thuế TNDN được miễn trong tờ khai quyết toán thuế TNDN nên đã nộp thuế theo chế độ hiện hành thì cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế được miễn và được trừ vào số thuế phải nộp của các năm sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội biết và hướng dẫn khách hàng thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2841/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2841/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2006
Ngày hiệu lực10/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2841/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2841/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2841/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành10/08/2006
        Ngày hiệu lực10/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2841/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2841/TCT-PCCS ưu đãi đầu tư doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

           • 10/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực