Công văn 2842/TCT-PCCS

Công văn số 2842/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 2842/TCT-PCCS miễn giảm tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2842/TCT-PCCS
V/v: Miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn

Trả lời công văn số 194/CTCPTMLS-KD ngày của Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn về miễn giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất:

Tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày của Chính phủ về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần, thay thế cho Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định: "Điều 36. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi sau:

1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư".

Tại Điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính, hướng dẫn Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi Tiết Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), hướng dẫn:

"Đối với doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và doanh nghiệp nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp nhà nước đã thuê của nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp mới thành lập có thuê thêm đất của Nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn đáp ứng đủ các Điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nhưng vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên phần đất trước khi cổ phần hóa thì không được miễn giảm tiền thuê đất, sử dụng đất. Nếu Công ty được cấp đất mới hoặc thuê thêm đất để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì được ưu đãi sử dụng đất, thuê đất cho diện tích đất mới đó.

2/ Về việc áp dụng các chính sách ưu đãi đối với công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước:

Việc áp dụng chính sách ưu đãi về thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc áp dụng các chính sách ưu đãi khác thực hiện theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi Tiết Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2842/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2842/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2006
Ngày hiệu lực 10/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2842/TCT-PCCS miễn giảm tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2842/TCT-PCCS miễn giảm tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2842/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 10/08/2006
Ngày hiệu lực 10/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2842/TCT-PCCS miễn giảm tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 2842/TCT-PCCS miễn giảm tiền thuê đất

  • 10/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực