Công văn 2843/TCT-CS

Công văn 2843/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2843/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2843/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mobile Mapping Việt Nam

Trả lời công văn số 18/TNDN ngày 30/5/2007 của Công ty TNHH Mobile Mapping Việt Nam về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 Mục I Phần A “Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư” Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định ngành nghề “sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số” thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN, trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 3b Điều 34 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

- Được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo theo quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tại khoản l Điều 46 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Mobile Mapping Việt Nam là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề “sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số” thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 22/11/2006, sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006), thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) như sau:

được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Mobile Mapping Việt Nam biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, HT, PC, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2843/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2843/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực20/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2843/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2843/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2843/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2843/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực20/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2843/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2843/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 20/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực