Công văn 2844/BKHCN-ĐTG

Công văn 2844/BKHCN-ĐTG xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2844/BKHCN-ĐTG xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2844/BKHCN-ĐTG
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 4781/TCHQ-TXNK ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xác định Dự án Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV có phải là dự án thuộc lĩnh vực “Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam”, thuộc Lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại khoản 12 mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP không; Đồng thời, Công văn cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản hướng dẫn quy định các tiêu chí xác định dự án thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Trong quá trình xem xét, thẩm tra Hồ sơ Dự án đầu tư thành lập Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV, gửi kèm Công văn số 1078/SKHĐT-ĐTKT ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Doanh nghiệp không có nội dung giải trình việc Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực “Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam” nên Bộ Khoa học và Công nghệ không có cơ sở để xem xét, có ý kiến về vấn đề này.

Theo quy định tại Luật Công nghệ cao năm 2008 và các văn bản hướng dẫn Luật: nếu Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoặc sử dụng công nghệ thuộc Danh mục Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng được tiêu chí nêu tại Điều 18 của Luật Công nghệ cao, thì cần phải lập Hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng chứng nhận công nghệ cao) để được xem xét, công nhận.

Trường hợp Dự án sản xuất sản phẩm có công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam thì cần lập Hồ sơ bao gồm: Dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giải trình về công nghệ đó chứng minh được công nghệ sử dụng là công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam, các tài liệu có liên quan đến công nghệ sản xuất của dự án, … Hồ sơ cần gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, xác nhận.

Do Công văn số 4781/TCHQ-TXNK ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Quý Tổng cục không gửi kèm các hồ sơ tài liệu cần thiết của Doanh nghiệp, nên Bộ Khoa học và Công nghệ không có căn cứ để trả lời.

Vì vậy, đề nghị Quý Tổng cục thông báo cho Doanh nghiệp nếu đáp ứng được điều kiện theo quy định thì cần lập hồ sơ gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, xác nhận.

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác, phối hợp của Quý Tổng cục.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC, CGGV;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam

 

Thuộc tính Công văn 2844/BKHCN-ĐTG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2844/BKHCN-ĐTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2012
Ngày hiệu lực10/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước

Lược đồ Công văn 2844/BKHCN-ĐTG xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2844/BKHCN-ĐTG xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2844/BKHCN-ĐTG
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýĐỗ Hoài Nam
        Ngày ban hành10/10/2012
        Ngày hiệu lực10/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2844/BKHCN-ĐTG xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2844/BKHCN-ĐTG xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

           • 10/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực