Công văn 2847/BNN-KTHT

Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/BNN-KTHT
V/v báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến thương mại, NLTS và Nghề muối;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 theo nội dung phiên bản họp tháng 10 về "phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi", Bộ yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách của đơn vị tại khu vực miền núi (miền núi bao gồm địa bàn thuộc các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên) với các nội dung sau:

1. Khái quát thực trạng tình hình phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới miền núi;

2. Kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang triển khai thực hiện tại khu vực miền núi trong 5 năm gần đây;

3. Đánh giá những ưu nhược điểm, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các chính sách, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở khu vực miền núi theo lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị;

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện để phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi trong thời gian tới.

Các đơn vị hoàn thành báo cáo gửi về Bộ (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: bản cứng và file mềm theo địa chỉ: [email protected]) trước ngày 6/9/2013 để tổng hợp chuẩn bị báo cáo chung trình Ban cán sự Đảng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng BCS;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2847/BNN-KTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2847/BNN-KTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2847/BNN-KTHT

Lược đồ Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2847/BNN-KTHT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành23/08/2013
        Ngày hiệu lực23/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi

              • 23/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực