Công văn 2847/CV-BCĐ

Công văn 2847/CV-BCĐ năm 2020 về hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2847/CV-BCĐ 2020 hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư nhập cảnh Việt Nam để làm việc


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/CV-BCĐ
V/v h trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia k thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam đ làm việc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Chtịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15/5/2020 (Thông báo số 182/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ ngày 15/5/2020), để tạo điều kiện và htrợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kthuật, lao động tay nghề cao, nhà qun lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) được nhập cảnh nhưng vn phi đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chng dịch bệnh, Ban Chđạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp tnh) thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ theo nhu cầu của các cơ quan, tchức đóng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân cấp tnh quyết định danh sách chuyên gia sđược vào làm việc, gửi danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cnh) để xem xét giải quyết.

2. Chđịnh, lựa chọn các cơ sở cách ly tập trung dành riêng cho các chuyên gia trên địa bàn (sau đây gọi là cơ sở cách ly) theo hướng dn tại Quyết định s 878/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/3/2020 ban hành “Hướng dn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chng dịch COVID-19” hoặc Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 20/3/2020 ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chng dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ scách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

3. Tchức lấy mẫu xét nghiệm 02 lần kể từ khi nhập cảnh theo Công văn số 1905/CV-BCĐ ca Ban Chđạo quốc gia ngày 16/4/2020 về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19. Sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày, tiếp tục giám sát y tế thêm 14 ngày đđảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng.

4. Giao cho Công an tnh, thành phlàm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ s cách ly; tchức, quản lý các cơ sở cách ly; triển khai công tác đảm bo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung liên quan nhm đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh.

5. Thông báo cho các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn có nhu cầu mời các chuyên gia đến Việt Nam làm việc các nội dung sau:

- Thông tin về cơ s cách ly đã được Ủy ban nhân dân cấp tnh chđịnh, lựa chọn;

- Đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể cho các chuyên gia để trình Ủy ban nhân dân cấp tnh phê duyệt;

- Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bn phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tnh tại Bộ Công an (Cục Qun lý xuất nhập cnh) để xem xét giải quyết.

Trân trọng cm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg.V
ũ Đức Đam (đ báo cáo);
- Thành vi
ên BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;
- Các Thứ trư
ng;
- S
Y tế 63 tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, MT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2847/CV-BCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2847/CV-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2020
Ngày hiệu lực23/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(25/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2847/CV-BCĐ 2020 hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư nhập cảnh Việt Nam để làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2847/CV-BCĐ 2020 hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư nhập cảnh Việt Nam để làm việc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2847/CV-BCĐ
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành23/05/2020
        Ngày hiệu lực23/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (25/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2847/CV-BCĐ 2020 hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư nhập cảnh Việt Nam để làm việc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2847/CV-BCĐ 2020 hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư nhập cảnh Việt Nam để làm việc

           • 23/05/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực