Công văn 2847/TCT-CS

Công văn số 2847/TCT-CS về nộp tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2847/TCT-CS nộp tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2847/TCT-CS

V/v: Nộp tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời Công văn số 917/KCN-KD ngày 05/6/2007 của Công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình hỏi về việc áp dụng hình thức nộp tiền thuê đất đối cơ sở kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau đây:

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, lam đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

- Tại Khoản 1, Điều 108. Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Căn cứ quy định trên, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất đã có cơ sở hạ tầng có thể lựa chọn hình thức trả tiền hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho nhiều năm theo quy định. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước cho thuê đất ở tại đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán thì phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất theo hướng dẫn tại điểm 2.3.b, Mục II, Phần A Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/205/NĐ-CP nêu trên.

Đối với tổ chức kinh tế trong nước được nhà nước cho thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuộc đối tượng nộp tiền thuê đất hàng năm có thể lựa chọn chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thời hạn thuộc diện nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Đại diện TCT tại TP HCM;

- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2847/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2847/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 20/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2847/TCT-CS nộp tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2847/TCT-CS nộp tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2847/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 20/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2847/TCT-CS nộp tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 2847/TCT-CS nộp tiền thuê đất

  • 20/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực