Công văn 2847/TCT-PCCS

Công văn số 2847/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại

Nội dung toàn văn Công văn 2847/TCT-PCCS được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2847/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Trung Minh
18 Nguyễn Chí Thanh, Q. Ba Đình, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 28/CV-TMC ngày của Công ty TNHH Trung Minh đề nghị được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại theo công văn số 462 TCT/NV6 ngày , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Từ ngày trở về trước, Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 462 TCT/NV6 ngày . Từ ngày , Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC cụ thể:

Việc chi trả tiền hoa hồng cho các đại lý là hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ và cho các đại lý là học sinh, sinh viên, cán bộ hưu trí không có đăng ký kinh doanh, Công ty phải có hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, phiếu chi phù hợp với hợp đồng và thanh lý hợp đồng, có chữ ký của người nhận tiền được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế.

Việc khấu trừ tiền thuế TNDN đối với các đại lý là hộ gia đình và cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ là 5% số tiền hoa hồng theo hướng dẫn tại Điểm 3 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN. Còn đối với các đại lý là cá nhân không kinh doanh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% số tiền hoa hồng theo hướng dẫn tại Điểm 3.3.1.1 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Tổng cục Thuế để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2847/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2847/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2006
Ngày hiệu lực 10/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2847/TCT-PCCS được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2847/TCT-PCCS được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2847/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 10/08/2006
Ngày hiệu lực 10/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2847/TCT-PCCS được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại

Lịch sử hiệu lực Công văn 2847/TCT-PCCS được áp dụng chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại

  • 10/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực