Công văn 285/CCTTHC

Công văn 285/CCTTHC về chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 285/CCTTHC chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 285/CCTTHC
V/v chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Để hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao (văn bản số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009) về chuẩn bị công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong tháng 9 năm 2009, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác chuyên trách) đề nghị các đồng chí kiểm tra và chỉ đạo hoàn tất trước ngày 20 tháng 9 năm 2009 một số công việc sau:

1. Về phía các bộ, ngành

Trên cơ sở các quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và bộ thủ tục giải quyết công việc:

- Rà soát lại tất cả các ý kiến phản ánh của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của bộ, ngành, địa phương (tại mục Thảo luận trên phần mềm máy xén) để tạo đầy đủ hồ sơ văn bản đối với các văn bản quy định về thủ tục hành chính cũng như phản hồi tất cả các ý kiến này.

- Nhập chính xác, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được công bố vào hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm máy xén.

- Lãnh đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 phải chịu trách nhiệm kiểm tra lại các nội dung của hồ sơ thủ tục hành chính trước khi gửi về Tổ công tác chuyên trách.

- Tiếp tục rà soát và bổ sung các thủ tục hành chính chưa được thống kê và công bố; trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng Giám đốc ban hành Quyết định công bố; nhập chính xác, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được công bố vào hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm máy xén.

- Thực hiện đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách về việc hướng dẫn công bố, công khai và nhập dữ liệu vào phần mềm dữ liệu đối với các thủ tục của cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương.

2. Về phía các địa phương

- Ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chung cấp huyện, cấp xã; gửi toàn văn các quyết định này (01 bộ) về Tổ công tác chuyên trách. Trong đó, lưu ý gửi kèm đầy đủ các văn bản quy định về thủ tục hành chính do địa phương ban hành.

- Nhập chính xác, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được công bố vào hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm máy xén. Kiểm tra lại các hồ sơ thủ tục hành chính đã nhập để bảo đảm chính xác thủ tục hành chính đã được địa phương công bố.

- Lãnh đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 phải chịu trách nhiệm kiểm tra lại các nội dung hồ sơ thủ tục hành chính trước khi gửi về Tổ công tác chuyên trách.

- Tiếp tục rà soát và bổ sung các thủ tục hành chính chưa được thống kê và công bố; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định công bố; nhập chính xác, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được công bố vào hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm máy xén; qua đối chiếu nếu phát hiện thủ tục hành chính chưa được các bộ, ngành thống kê thì có văn bản đề nghị các bộ, ngành thống kê bổ sung và công bố.

- Thực hiện đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách về việc hướng dẫn công bố, công khai và nhập dữ liệu vào phần mềm dữ liệu đối với các thủ tục của cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương.

3. Để triển khai tốt các nhiệm vụ nêu trên và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc các cơ quan bố trí 01 buổi làm việc nghe Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của cơ quan mình báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgTT, Các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, TK-BT, TCCV;
- TCTCT: Các Tổ phó;
- Lưu VT, CCTTHC (3).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP 
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 285/CCTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu285/CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2009
Ngày hiệu lực08/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 285/CCTTHC chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 285/CCTTHC chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu285/CCTTHC
        Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/09/2009
        Ngày hiệu lực08/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 285/CCTTHC chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 285/CCTTHC chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

           • 08/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực