Công văn 285/TCLN-PTR

Công văn 285/TCLN-PTR năm 2015 tăng cường công tác kiểm soát, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 285/TCLN-PTR 2015 kiểm soát nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp


B NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 285/TCLN-PTR
V/v tăng cường công tác kiểm soát, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Cht lượng giống cây trồng lâm nghiệp giữ vai trò quan trọng trong sản xut lâm nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng rừng trồng. Nhm nâng cao giá trị và hiệu quả của công tác trồng rừng, thiết thực góp phần thực hiện thng lợi Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp được phê duyệt tại Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 8/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện một s nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.

2. Tổ chức quản lý, kim soát nghiêm ngặt nguồn gốc giống cây trng lâm nghiệp từ khâu thu hoạch vật liệu giống, cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, quản lý sản xuất cây con ở vườn ươm, cấp chứng nhận nguồn gc lô cây con tới khâu lưu thông đến chân lô trồng rừng. Nghiêm cấm sử dụng các lô giống không rõ ngun gc; thực hiện xử lý, tiêu hủy tất cả các lô giống khi phát hiện không rõ nguồn gc theo quy định.

3. Quản lý chặt ch các cơ sở sn xuất kinh doanh ging cây trồng lâm nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, tái kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất giống bao gồm cả những hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Kiên quyết đình chỉ sản xuất hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đi với những cơ sở loại C không đủ điều kiện theo quy định.

4. Đy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về danh mục các ging mới, lợi ích của việc sử dụng giống mới, ưu thế cây ging vô tính (mô, hom), giống có chất lượng để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng.

5. Nghiên cứu, xây dựng chính sách của địa phương khuyến khích người dân sử dụng cây giống vô tính (mô, hom), giống được kim soát và áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh (làm đất, bón phân, chăm sóc) trong trồng rừng.

6. Chuẩn bị đủ cây giống và hiện trường trng rừng, đáp ứng mùa vụ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2015 đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

7. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Quyết định số 241/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn kiểm tra của Tổng cục Lâm nghiệp đến làm việc tại địa phương về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng kế hoạch năm 2015.

Tng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- TT Hà Công Tuấn (đ b/cáo);
- Chi cục LN các tỉnh;
- Lưu: VT. PTR.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Chí Công

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 285/TCLN-PTR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu285/TCLN-PTR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2015
Ngày hiệu lực16/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 285/TCLN-PTR 2015 kiểm soát nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 285/TCLN-PTR 2015 kiểm soát nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu285/TCLN-PTR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýCao Chí Công
        Ngày ban hành16/03/2015
        Ngày hiệu lực16/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 285/TCLN-PTR 2015 kiểm soát nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 285/TCLN-PTR 2015 kiểm soát nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

           • 16/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực