Công văn 2851/LĐTBXH-TL

Công văn số 2851/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hệ số phụ cấp chức vụ đối với các viên chức quản lý các đơn vị hạch toán phụ thuộc không xếp hạng

Nội dung toàn văn Công văn 2851/LĐTBXH-TL hệ số phụ cấp chức vụ viên chức quản lý các đơn vị hạch toán ph


BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2851/LĐTBXH-TL
V/v: hệ số phụ cấp chức vụ đối với các viên chức quản lý các đơn vị hạch toán phụ thuộc không xếp hạng

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam

Trả lời công văn số 337/LĐTL ngày 18/5/2006 của Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam về việc ghi tại trích yếu. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước thì Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các công ty nhà nước xếp hạng 1 được xếp lương phụ cấp chức vụ: Trưởng phòng và Phó trưởng phòng xếp lương chuyên môn nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ theo hạng công ty. Đối với các viên chức lãnh đạo các bộ phận (phòng, ban, phân xưởng) của các đơn vị hạch toán phụ thuộc không xếp hạng của các công ty trên xếp lương chuyên môn nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ với các mức như sau:

- Quản đốc, Trưởng phòng xí nghiệp và tương đương; 0,3;

- Phó quản đốc, Phó trưởng phòng xí nghiệp và tương đương: 0,2.

2/ Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên thì việc chuyển, xếp lương phải bảo đảm theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty. Trường hợp Công ty cổ phần cơ khí – xây dựng giao thông vận dụng thang lương, bảng lương nhà nước quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên thì khi chuyển, xếp lương cho nhân viên, viên chức quản lý cũng phải thực hiện theo đúng quy định trên.

Đối với những người lao động làm công việc bảo vệ và thủ kho nhưng lại được công ty vận dụng xếp lương và đóng bảo hiểm xã hội theo chức danh ngạch cán sự, kỹ thuật viên, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ở các doanh nghiệp quy định tại Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ thì chuyển xếp lương mới vào chức danh nhân viên bảo vệ của bảng lương nhân viên bán vé, bảo vệ trật tự tại các Điểm sinh hoạt văn hóa công cộng, bến xe, nhà ga, bến cảng và bảo vệ mới ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên.

3/ Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì công ty cổ phần không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước. Các công ty này được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương hoặc vận dụng hệ thống thang, bảng lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động.

Đối với trường hợp Công ty cổ phần cơ khí xây dựng – giao thông áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định thì phải thực hiện đúng việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, ngạch lương, xếp hạng doanh nghiệp và chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng như viên chức quản lý doanh nghiệp như đối với công ty nhà nước theo quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 9/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Vì vậy, đối với các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề nghị chuyển xếp lương theo Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập quy mô lớn trong thời gian từ 10/2003 đến 9/2004 để làm cơ sở chuyển xếp sang hệ thống thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên và theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Nội vụ.

Trong hệ thống thang lương bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên chưa quy định mức lương của chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để bảo đảm cân đối quan hệ tiền lương với các chức danh viên chức quản lý khác, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xét thấy vận dụng chức danh Ủy viên chuyên trách Hội đồng quản trị thuộc Bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên để chuyển xếp lương đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là hợp lý.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2851/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2851/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2006
Ngày hiệu lực18/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2851/LĐTBXH-TL hệ số phụ cấp chức vụ viên chức quản lý các đơn vị hạch toán ph


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2851/LĐTBXH-TL hệ số phụ cấp chức vụ viên chức quản lý các đơn vị hạch toán ph
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2851/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành18/08/2006
        Ngày hiệu lực18/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2851/LĐTBXH-TL hệ số phụ cấp chức vụ viên chức quản lý các đơn vị hạch toán ph

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2851/LĐTBXH-TL hệ số phụ cấp chức vụ viên chức quản lý các đơn vị hạch toán ph

           • 18/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực