Công văn 2852/TCHQ-TXNK

Công văn 2852/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng có tên thương mại “Set top box” - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, loại không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, có tính năng kết nối internet và tương tác với người dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2852/TCHQ-TXNK phân loại hàng tên thương mại Set top box thiết bị chuyển đổi tín hiệu 2016 đã được thay thế bởi Công văn 8460/BTC-TCHQ 2017 hướng dẫn phân loại mặt hàng Set top box và được áp dụng kể từ ngày 27/06/2017.

Nội dung toàn văn Công văn 2852/TCHQ-TXNK phân loại hàng tên thương mại Set top box thiết bị chuyển đổi tín hiệu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2852/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Set top box”

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của các đơn vị Hải quan và kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng có tên thương mại “Set top box”. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 31/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Mặt hàng “Set top box - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, loại không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, có tính năng kết nối internet và tương tác với người dùng”, thuộc nhóm 8528 “Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm - Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, phân nhóm - - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh, phân nhóm - - - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function), mã số 8528.71.11 - - - - Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc mã số 8528.71.19 - - - - Loại khác.

- Mặt hàng “Set top box - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, loại không được thiết kế để tích hợp với màn hình TV, không có tính năng kết nối internet và không tương tác với người dùng”, thuộc nhóm 8528 “Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm - Thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, phân nhóm - - Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh, phân nhóm - - - Loại khác, mã số 8528.71.91 - - - - Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều, hoặc mã số 8528.71.99 - - - - Loại khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam; (Số 9 Nguyên Hồng, Thành Công; Ba Đình HN)
- Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2852/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2852/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2016
Ngày hiệu lực07/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2852/TCHQ-TXNK phân loại hàng tên thương mại Set top box thiết bị chuyển đổi tín hiệu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2852/TCHQ-TXNK phân loại hàng tên thương mại Set top box thiết bị chuyển đổi tín hiệu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2852/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành07/04/2016
        Ngày hiệu lực07/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2852/TCHQ-TXNK phân loại hàng tên thương mại Set top box thiết bị chuyển đổi tín hiệu 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2852/TCHQ-TXNK phân loại hàng tên thương mại Set top box thiết bị chuyển đổi tín hiệu 2016