Công văn 2852/TCT-CS

Công văn 2852/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2852/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2852/TCT-CS
V/v trả lời bạn đọc.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế nhận được văn hỏi của độc giả Duong Ngoc Hung (địa chỉ email: [email protected]). Công ty TNHH Viet Ha qua cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d2, Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“d2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.5c mục IV Phần C như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không sử dụng vào mục đích khác thì quỹ dự phòng được trích lập nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

- Trường hợp quỹ tiền lương của doanh nghiệp đã được duyệt theo quy định thì việc trích lập dự phòng quỹ tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc số tiền trích lập dự phòng cộng tổng số tiền lương, tiền công thực tế đã chi trả đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán không vượt quá tổng tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động theo quỹ tiền lương đã được duyệt (nếu có).

- Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập doanh nghiệp không bị Iỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

- Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương nhưng đến ngày 31/12 của năm sau doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau".

Tại Điều 2. Thông tư số 18/2011/TT-BTC nêu trên quy định:

“Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011”.

Trường hợp độc giả có phát sinh vướng mắc, đề nghị độc giả liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính biết và thông tin tới độc giả Duong Ngoc Hung được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2852/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2852/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2852/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2852/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2852/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Cường
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2852/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2852/TCT-CS năm 2013 trả lời bạn đọc

             • 30/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực