Công văn 2852/TCT-CS

Công văn số 2852/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2852/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2852/TCT-CS

V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 4136/CT-TT&HT ngày 25/6/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Điểm 1.2 Mục III Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đuợc miễn, giảm thuế: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động”

Căn cứ vào Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập có trụ sở chính ngoài khu công nghiệp hoạt động xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóa sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính (thuộc ngành nghề, lĩnh vực A theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP) đã được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm (năm 2005, 2006) nay doanh nghiệp di chuyển trụ sở chính đến khu công nghiệp, nếu vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì tiếp tục được ưu đãi thời gian còn lại mà không thuộc diện được ưu đãi theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp.

2. Tại Điều 36 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại”

Căn cứ vào quy định nêu trên doanh nghiệp hoạt động sản xuất ngoài khu công nghiệp di dời vào khu công nghiệp vẫn lắp đặt lại dây chuyền máy móc được di dời từ địa điểm cũ để sử dụng không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ PC;

- Lưu: VT, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2852/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2852/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 20/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2852/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2852/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2852/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 20/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 2852/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 2852/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 20/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực