Công văn 2855/TCHQ-TXNK

Công văn 2855/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2855/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý tiền chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 2855/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 587/HQHCM-TXNK ngày 25/02/2014 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý tiền chậm nộp nhỏ hơn 50.000 đồng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật thì không có quy định không thu đối với tiền phạt chậm nộp (nay là tiền chậm nộp) nhỏ hơn 50.000 đồng. Do vậy, đối với các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp nhỏ hơn 50.000 đồng, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp đủ vào NSNN theo đúng quy định.

Trường hợp tại thời điểm phát sinh khoản tiền thuế, tiền chậm nộp phải nộp nhỏ hơn 50.000 đồng, nếu người nộp thuế có khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của các tờ khai hải quan khác thì thực hiện bù trừ với khoản tiền thuế, tiền chậm nộp phải nộp nhỏ hơn 50.000 đồng theo quy định tại Điều 26, Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 2855/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2855/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2855/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý tiền chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2855/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý tiền chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2855/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành21/03/2014
        Ngày hiệu lực21/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2855/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý tiền chậm nộp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2855/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý tiền chậm nộp

           • 21/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực