Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH

Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH 2018 vướng mắc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/LĐTBXH-BHXH
V/vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 1796/BHXH-CSXH ngày 18/5/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về một số vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Việc giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật bảo hiểm xã hội, Điều 7 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Căn cứ quy định tại văn bản nêu trên, đối với người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau (bao gồm cả thời gian ốm đau do mắc bệnh thông thường và mắc bệnh cần chữa trị dài ngày) từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì đủ điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa trong một năm được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Việc tính thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động nghỉ việc không hưởng lương thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH .

3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định chi tiết luật để thực hiện chế độ ốm đau đối với người lao động theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, đề xuất xử lý trong quá trình sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Lê Quân (để báo cáo);
- Lưu: VT, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Trường Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2856/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2018
Ngày hiệu lực17/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH 2018 vướng mắc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH 2018 vướng mắc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2856/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Trường Giang
        Ngày ban hành17/07/2018
        Ngày hiệu lực17/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH 2018 vướng mắc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội người lao động

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH 2018 vướng mắc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội người lao động

            • 17/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực