Công văn 2856/QLCL-CL2

Công văn 2856/QLCL-CL2 năm 2014 thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2856/QLCL-CL2 2014 giám sát thực thi pháp luật sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/QLCL–CL2
V/v thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về SXKD VTNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về việc tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 4052QĐ-BNN-QLCL ngày 25/9/2014 (Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý cơ quan xây dựng Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 theo các nội dung sau:

1. Lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm về chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả, ATTP, bảo vệ môi trường và gắn liền với tiêu thụ sản phẩm để tổng kết nhân rộng:

- Đề xuất cụ thể địa điểm lựa chọn (cấp xã hay cấp huyện thuộc tỉnh/thành phố) để xây dựng mô hình điểm;

- Phương thức triển khai;

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể quần chúng có liên quan trong việc quản lý, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh VTNN tại địa điểm đã lựa chọn (quy chế phối hợp giữa các bên liên quan để tổ chức ký kết và áp dụng tại địa điểm được lựa chọn; phân công các đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện các trường hợp vi phạm…).

2. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật; biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh VTNN; quy trình kỹ thuật sử dụng các loại VTNN; phương pháp nhận biết sản phẩm giả, kém chất lượng…:

- Nêu cụ thể cơ chế, chính sách đề xuất xây dựng, sửa đổi (nếu có).

- Biên soạn, in ấn; quy trình kỹ thuật để phổ biến; hình thức tuyên truyền sẽ thực hiện; đối tượng người được tập huấn, phổ biến (Thuộc hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể quần chúng,…).

3. Phối hợp tổ chức tuyên truyền; tập huấn nâng cao năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ của Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và hội viên, nông dân:

Đề nghị nêu cụ thể hình thức phối hợp tuyên truyền sẽ thực hiện (tần suất, số lượng); Số lượng lớp tập huấn/ hội thảo sẽ triển khai (Số lượt người tham dự, đối tượng học viên…).

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Công Thương tham gia triển khai các nội dung phối hợp theo đề nghị của các bên: Đề nghị dự kiến hoạt động do đơn vị chủ trì, mời các cơ quan, đơn vị khác phối hợp.

Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN năm 2015 đề nghị gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 23/12/2014 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (địa chỉ email: [email protected]).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng TTPC;
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2856/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2856/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực17/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2856/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 2856/QLCL-CL2 2014 giám sát thực thi pháp luật sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2856/QLCL-CL2 2014 giám sát thực thi pháp luật sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2856/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành17/12/2014
        Ngày hiệu lực17/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2856/QLCL-CL2 2014 giám sát thực thi pháp luật sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2856/QLCL-CL2 2014 giám sát thực thi pháp luật sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp

              • 17/12/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/12/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực