Công văn 2856/VPCP-KTTH

Công văn 2856/VPCP-KTTH năm 2014 kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2856/VPCP-KTTH năm 2014 thời hạn thanh toán nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1813/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 3 năm 2014 và văn bản số 1824/BKHĐT-KTNN ngày 31 tháng 3 năm 2014; ý kiến của các Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1179/BNN-TCTL ngày 10 tháng 4 năm 2014), Tài chính (văn bản số 4764/BTC-ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2014) về việc kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời hạn thanh toán nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014 như đề nghị của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các địa phương để triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát để hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp, đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Công văn 2856/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2856/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2014
Ngày hiệu lực24/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2856/VPCP-KTTH năm 2014 thời hạn thanh toán nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2856/VPCP-KTTH năm 2014 thời hạn thanh toán nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2856/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành24/04/2014
        Ngày hiệu lực24/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2856/VPCP-KTTH năm 2014 thời hạn thanh toán nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2856/VPCP-KTTH năm 2014 thời hạn thanh toán nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa năm 2013

              • 24/04/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/04/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực