Công văn 2857/TCT-PCCS

Công văn số 2857/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ghi hóa đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 2857/TCT-PCCS ghi hóa đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2857/TCT-PCCS
V/v: Lập hóa đơn thuế GTGT,ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Báo diễn đàn doanh nghiệp

Trả lời công văn số 1152/2006/DĐDN ngày 19/07/2006 của báo Diễn đàn doanh nghiệp về ghi hóa đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì "Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định (mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT, 06/GTGT, 07A/GTGT, 07B/GTGT và 07C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này). Thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là trong mười ngày đầu tháng tiếp theo" và tại Điểm 1.2, Mục VI, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định thì "Thời Điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các Khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Khi lập hóa đơn, bên bán phải phản ánh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải. Việc lập hóa đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau. Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hóa đơn thì gạch chéo để hủy bỏ và không được xé rời khỏi quyển hóa đơn và phải lưu đầy đủ các liên của số hóa đơn".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải lập ngay hóa đơn bán hàng giao cho người mua và tính thuế GTGT không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền. Trường hợp doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ không lập ngay hóa đơn bán hàng giao cho người mua thì bị phạt hành chính về thuế do vi phạm chế độ in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

2. Tại Điểm 2 Mục C Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm quy định: "Các ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Điểm 1, Điểm 2 và Điểm 3 Mục I, phần B Thông tư này hết hiệu lực vào thời Điểm hết hiệu lực của Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 05/06/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 – 2005".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, các doanh nghiệp phần mềm thành lập từ 01/01/2006 không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính mà được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo mức độ đáp ứng được các Điều kiện theo Điều 35 và Điều 36 của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để báo Diễn đàn doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2857/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2857/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2006
Ngày hiệu lực10/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2857/TCT-PCCS

Lược đồ Công văn 2857/TCT-PCCS ghi hóa đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2857/TCT-PCCS ghi hóa đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2857/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành10/08/2006
        Ngày hiệu lực10/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2857/TCT-PCCS ghi hóa đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2857/TCT-PCCS ghi hóa đơn thuế GTGT, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 10/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực