Công văn 2858/TCHQ-GSQL

Công văn 2858/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2858/TCHQ-GSQL 2018 thay đổi cửa khẩu xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2858/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa TNTX gửi KNQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 410/HQCB-NV ngày 13/04/2018 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan, mở tờ khai tại các Cục Hải quan khác tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng vì lý do khách quan, doanh nghiệp đề nghị chuyển cửa khẩu tái xuất qua lối mở Nà Lạn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Lối m Nà Lạn thuộc tỉnh Cao Bằng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thực hiện cơ chế thí điểm TNTX tại công văn số 748/TTg-KTTT ngày 27/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu; công văn số 124/VPCP-KTTT ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về các địa điểm tái xuất hàng hóa ngoài lối mở Nà Lạn, tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 282/QĐ-BCT ngày 19/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế thí điểm hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan để tái xuất mặt hàng xe máy (mô tô) phân khối lớn và quần áo đã qua sử dụng qua lối mở Nà Lạn. Công tác kiểm tra giám sát hàng hóa được thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Quyết định số 47/QĐ-HQCB vào ngày 15/02/2018 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TNTX, hàng gửi kho ngoại quan tái xuất qua cửa khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với trường hp hàng hóa tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan đăng ký tờ khai tại các Cục Hải quan khác để tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng vì lý do khách quan không tái xuất được, nhưng Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện về cơ chế thí điểm theo quy định tại công văn số 748/TTg-KTTT ngày 27/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 124/VPCP-KTTT ngày 07/01/2014 của Văn phòng Chính phủ nêu trên thì khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị chuyển cửa khẩu tái xuất đến lối mở Nà Lạn: Chi cục Hải quan cửa khu Tà Lùng thực hiện thủ tục kiểm tra giám sát hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 và điểm c.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

3. Trường hợp vì lý do khách quan không tái xuất được qua lối mở Nà Lạn, Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chuyển cửa khẩu xuất đến cửa khẩu khác để tái xuất: Đề nghị Cục hải quan tỉnh Cao Bằng thực hiện thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 25 và điểm c.2 khoản 3 Điều 43 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP. Hải Phòng (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL.Hoapt2 (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2858/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2858/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2018
Ngày hiệu lực23/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2858/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2858/TCHQ-GSQL 2018 thay đổi cửa khẩu xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2858/TCHQ-GSQL 2018 thay đổi cửa khẩu xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2858/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành23/05/2018
        Ngày hiệu lực23/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2858/TCHQ-GSQL 2018 thay đổi cửa khẩu xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2858/TCHQ-GSQL 2018 thay đổi cửa khẩu xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

           • 23/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực