Công văn 286/TTg-QHQT

Công văn 286/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 286/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 286/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 456/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 01 năm 2010 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ và văn bản số 374/BKH-KTĐN ngày 18 tháng 01 năm 2010 về việc tham gia dự án HTKT vùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia dự án HTKT vùng “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng” do ADB tài trợ.

2. Phê duyệt danh mục dự án HTKT chuẩn bị dự án (PPTA) “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng” với tổng kinh phí là 378.000 USD và nội dung nêu tại văn bản số 456/BKH-KTĐN ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt văn kiện dự án; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành các thủ tục tiếp theo quy định để tiếp nhận và thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 286/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu286/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2010
Ngày hiệu lực10/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 286/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 286/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 286/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu286/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành10/02/2010
        Ngày hiệu lực10/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 286/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 286/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ

              • 10/02/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/02/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực