Công văn 2860/VPCP-KGVX

Công văn 2860/VPCP-KGVX về tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2860/VPCP-KGVX tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 860/VPCP-KGVX
V/v: tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hội Nhà văn Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội Nhà văn Việt Nam tại văn bản số 640/2010/TTr-HNV ngày 27 tháng 11 năm 2010 về Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả văn học Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015; căn cứ Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Căn cứ Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án chung về Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo từng lĩnh vực chuyên ngành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Hội Nhạc sĩ Việt Nam;
- Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, PL, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03). NTH 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2860/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2860/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2011
Ngày hiệu lực06/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2860/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 2860/VPCP-KGVX tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2860/VPCP-KGVX tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2860/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành06/05/2011
        Ngày hiệu lực06/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2860/VPCP-KGVX tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2860/VPCP-KGVX tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả

            • 06/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực