Công văn 2861/TCT-CS

Công văn số 2861/TCT-CS về ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2861/TCT-CS ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2861/TCT-CS

V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện

Trả lời công văn số 470/CPXDBĐ ngày 02/4/2007 của Công ty cổ phần và xây dựng bưu điện hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết lần đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không xảy ra từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế TNDN theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế TNDN theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại điểm 2 Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm (năm 2005 và năm 2006), được giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo (năm 2007, năm 2008 và năm 2009). Nay Công ty có chứng khoán niêm yết lần đầu vào ngày 25/12/2006 thì Công ty được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm tiếp theo kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế TNDN (năm 2006). Tổng hợp lại, Công ty được miễn thuế TNDN hai năm (năm 2007, năm 2008) do vừa được giảm 50% thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, vừa được giảm 50% thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu và giảm 50% thuế TNDN năm 2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện biết và đăng ký với cơ quan thuế để ưu đãi thuế theo chế độ./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Cục thuế TP.Hà Nội;

- Lưu: VT; HT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Phạm Duy Khương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2861/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2861/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực20/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2861/TCT-CS ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2861/TCT-CS ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2861/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực20/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2861/TCT-CS ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2861/TCT-CS ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 20/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực