Công văn 2865/TCT-CS

Công văn 2865/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2865/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2865/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Liên danh Taisei-Vinaconex (Đ/c: 289 Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4309/CT-HTr ngày 7/2/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số TVJV/ACC/2013/015 ngày 20/6/2013 của Liên danh Taisei-Vinaconex về việc khai thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhu sau:

Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định 02 phương pháp nộp thuế của nhà thầu nước ngoài (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN và nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu).

Tại tiết b3, điểm 3.1 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về việc nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu như sau:

“b3) Trường hợp Nhà thầu phụ là Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp theo Mục III Phần B Thông tư này thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài là toàn bộ doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được theo hợp đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải nộp thuế TNDN trên phần giá trị công việc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng nhà thầu phụ ký với Nhà thầu nước ngoài”.

Tại điều 1 Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên bổ sung phương pháp nộp thuế của nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế:

“...Trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế địa phương nơi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế về việc Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp đăng ký và thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu chịu thuế".

Tại khoản 1 Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định:

“Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam trước thời điểm Thông tư số 60/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nếu xuất trình được chứng từ chứng minh Nhà thầu phụ nước ngoài đã trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế đối với phần giá trị hợp đồng Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam từ thời điểm Thông tư số 60/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Liên danh Taisei-Vinaconex biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2865/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2865/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2865/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2865/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2865/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2865/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2865/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

            • 03/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực