Công văn 2866/BHXH-TĐKT

Công văn 2866/BHXH-TĐKT năm 2013 thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng được sửa đổi bổ sung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2866/BHXH-TĐKT năm 2013 quy chế thi đua sửa đổi Bảo hiểm xã hội Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2866/BHXH-TĐKT
V/v thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng được sửa đổi bổ sung

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 615/QĐ-BHXH ngày 05/6/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh), phổ biến nội dung Quy chế Thi đua, Khen thưởng được sửa đổi, bổ sung đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, giúp mọi người hiểu đúng và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (HĐ TĐ-KT) của đơn vị, riêng BHXH tỉnh lưu ý nội dung sửa đổi tại Khoản 3, Điều 34. Quyết định thành lập HĐ TĐ-KT của đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng TĐ-KT BHXH Việt Nam để theo dõi.

3. BHXH tỉnh căn cứ nội dung sửa đổi tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 về "Cờ thi đua của BHXH Việt Nam" được xét tặng khi kết thúc năm công tác cho BHXH các quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc BHXH tỉnh (có số viên chức và người lao động làm việc chính thức tại đơn vị tối thiểu từ 10 người trở lên), thực hiện đăng ký bổ sung phấn đấu đạt danh hiệu "Cờ thi đua của BHXH Việt Nam" năm 2013, để cuối năm đủ điều kiện bình xét Cờ thi đua. Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua bổ sung của các đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam trước ngày 15/8/2013 và qua Email: [email protected] để tổng hợp.

Đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện hướng dẫn trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các PTGĐ (để b/c);
- Văn phòng Đảng ủy;
- Lưu: VT, TĐKT (2).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
Hoàng Kiến Thiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2866/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2866/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2013
Ngày hiệu lực24/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2866/BHXH-TĐKT năm 2013 quy chế thi đua sửa đổi Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2866/BHXH-TĐKT năm 2013 quy chế thi đua sửa đổi Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2866/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýHoàng Kiến Thiết
        Ngày ban hành24/07/2013
        Ngày hiệu lực24/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2866/BHXH-TĐKT năm 2013 quy chế thi đua sửa đổi Bảo hiểm xã hội Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2866/BHXH-TĐKT năm 2013 quy chế thi đua sửa đổi Bảo hiểm xã hội Việt Nam

           • 24/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực