Công văn 2867/TCT-DNK

Công văn số 2867/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai

Nội dung toàn văn Công văn 2867/TCT-DNK xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2867/TCT-DNK
V/v: Trích khấu hao TSCĐ  

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi

Cục thuế tỉnh Gia Lai
Xí nghiệp tư doanh Đức Long
Tổ 3, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, Gia Lai

 

Trả lời công văn số 02/CV ngày 19/06/2006 của Xí nghiệp tư doanh Đức Long (Xí nghiệp Đức Long) về việc "Xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai" (bản photocopy gửi kèm), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Theo quy định tại Điểm 2, Điều 29 Luật Doanh nghiệp nêu trên quy định: "Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp".

- Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: "Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các Điều kiện sau:

+ Tài sản cố định phải sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

+ Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Xí nghiệp Đức Long (Xí nghiệp được thành lập theo loại hình là Doanh nghiệp tư nhân) sử dụng tài sản đứng tên sở hữu của chủ doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang doanh nghiệp nhưng vẫn được trích khấu hao tính vào chi phí nếu đảm bảo yêu cầu sau:

- Trường hợp tài sản được xác lập là vốn đầu tư khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, nếu tài sản này đã có trước khi thành lập doanh nghiệp và không có hóa đơn chứng từ thì doanh nghiệp phải tự xác định giá trị tài sản tại thời Điểm đăng ký kinh doanh và phải đăng ký, kê khai khi thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

Trường hợp giá trị tài sản do doanh nghiệp tự xác định không phù hợp với giá trị thực tế của tài sản thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại hoặc trưng cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định lại giá trị của tài sản.

- Nếu tài sản được hình thành sau khi thành lập DNTN nhằm Mục đích phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đứng tên chủ doanh nghiệp hoặc đứng tên DNTN làm căn cứ để hạch toán kế toán và trích khấu hao.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Gia Lai kiểm tra tình hình thực tế và giải quyết theo tinh thần nêu trên; XNTD Đức Long liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2867/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2867/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2006
Ngày hiệu lực10/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2867/TCT-DNK xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2867/TCT-DNK xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2867/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành10/08/2006
        Ngày hiệu lực10/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2867/TCT-DNK xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2867/TCT-DNK xin trích khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh khách sạn Đức Long – Gia Lai

           • 10/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực