Công văn 2869/TCHQ-GSQL

Công văn 2869/TCHQ-GSQL năm 2020 về chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2869/TCHQ-GSQL 2020 chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng nhà xưởng của DNCX

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam.

Trả lời công văn số 01-2019/Y-TEC ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam nêu vướng mắc về việc thanh lý nhà xưởng cho DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Điều 1 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định phạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan;

Căn cứ theo khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định về hàng hóa;

Căn cứ theo tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về đối tượng chịu thuế;

Căn cứ khoản 1 Điều 107 Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định về bất động sản và động sản;

Căn cứ theo Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 20/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về việc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa;

Căn cứ theo Điều 74, Điều 75 và Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50, khoản 51 và khoản 54 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX.

Theo đó, Công ty bán cho DNCX công trình Trung tâm kỹ thuật và Nhà máy sản xuất thì các thiết bị được bán kèm theo có nguồn gốc nhập khẩu hoặc được mua từ nội địa thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động xây dựng các công trình để xác định nguồn gốc thiết bị được bán kèm theo Trung tâm kỹ thuật và Nhà máy sản xuất, cụ thể:

- Đối với thiết bị được mua từ nội địa (không phải làm thủ, tục nhập khẩu) hoặc thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu khi Công ty đang hưởng chính sách DNCX thì không phải làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX.

- Đối với thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu (bao gồm: nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa, từ DNCX) chưa thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì trước khi thực hiện chuyển nhượng cho DNCX khác, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2869/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2869/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2020
Ngày hiệu lực04/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(14/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2869/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2869/TCHQ-GSQL 2020 chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2869/TCHQ-GSQL 2020 chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2869/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành04/05/2020
        Ngày hiệu lực04/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (14/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2869/TCHQ-GSQL 2020 chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2869/TCHQ-GSQL 2020 chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất

              • 04/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực