Công văn 2869/VPCP-KTN

Công văn 2869/VPCP-KTN về đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2869/VPCP-KTN đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/VPCP-KTN
V/v: đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (các công văn số 176/UBND-NN4 ngày 20 tháng 01 năm 2011 và số 1001/UBND-NN4 ngày 05 tháng 4 năm 2011); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 865/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 02 năm 2011), Giao thông vận tải (các công văn số 988/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2011 và số 2168/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 4 năm 2011) và Tài chính (công văn số 2150/BTC-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011) về việc đầu tư, cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, lập dự án nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - cầu Việt Trì theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất về quy mô, tiến độ thực hiện dự án.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất phương án nguồn vốn thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2869/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2869/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2011
Ngày hiệu lực06/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2869/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 2869/VPCP-KTN đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2869/VPCP-KTN đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2869/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành06/05/2011
        Ngày hiệu lực06/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2869/VPCP-KTN đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2869/VPCP-KTN đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường quốc lộ 2

              • 06/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực