Công văn 2870/VPCP-KTN

Công văn 2870/VPCP-KTN về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2870/VPCP-KTN công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2870/VPCP-KTN
V/v Công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2458/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 4 năm 2011 báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; có giải pháp chấn chỉnh bộ máy thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; thực hiện báo cáo đúng quy định.

- Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc giám sát ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, bố trí vốn đầu tư đảm bảo tuân thủ quy hoạch, kế hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác kiểm tra, đánh giá đầu tư của ngành và địa phương. Chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả đầu tư, khắc phục việc để thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ trong đầu tư, xây dựng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc xử lý hành vi vi phạm các quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, đặc biệt là xử lý các Chủ đầu tư không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- VP TW, VP Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2870/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2870/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2011
Ngày hiệu lực06/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2870/VPCP-KTN công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2870/VPCP-KTN công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2870/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành06/05/2011
        Ngày hiệu lực06/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2870/VPCP-KTN công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2870/VPCP-KTN công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

             • 06/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực