Công văn 2878/TCT-CS

Công văn 2878/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2878/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2878/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước đ nghị hướng dn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Infac Vina. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyn đi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyn đi chủ sở hữu (bao gm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa Điểm kinh doanh, ngành ngh kinh doanh của doanh nghiệp cũ đ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đi loại hình doanh nghiệp, chuyn đi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyn đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung trình bày tại công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước thì trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH để thực hiện dự án sản xuất Anten ô tô có kế thừa một phần tài sản (nhà xưởng, nhà kho) và địa Điểm kinh doanh thì không được coi là dự án đầu tư mới. Trường hợp Công ty TNHH Infac Vina mua lại dự án của Công ty TNHH AZTECH nếu tiếp tục đáp ứng các Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước đây thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý nêu tại công văn số 751/CT-TTHT ngày 26/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2878/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2878/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2878/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2878/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2878/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2878/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2878/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

         • 27/06/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/06/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực