Công văn 2880/TCT-DNNN

Công văn số 2880/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 2880/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2880/TCT-DNNN
V/v: Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 272/CT-THDT ngày 26/4/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Giang hỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I phần C Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính quy định: "Nguyên tắc miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; Khoản 5 hướng dẫn cụ thể như sau:

Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được thực hiện miễn, giảm theo quy định tại Điều 14, Điều 15 của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của thời hạn miễn giảm còn lại. Mức miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính nhưng mức ưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì từ năm 2006 được thực hiện miễn, giảm theo quy định tại Điều 14, Điều 15 của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của thời hạn miễn, giảm còn lại. Mức miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC nêu trên. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Giang biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2880/TCT-DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2880/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2006
Ngày hiệu lực 11/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2880/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2880/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2880/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 11/08/2006
Ngày hiệu lực 11/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2880/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 2880/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

  • 11/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực