Công văn 2883/BGDĐT-KHTC

Công văn 2883/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2883/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/BGDĐT-KHTC
V/v: hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013.

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3250/VPCP-KTTH ngày 24/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh mở rộng phạm vi xem xét chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 411/UBTVQH13-TCNS ngày 16/4/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 5319/BTC-NSNN ngày 02/5/2013 hướng dẫn về xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013 (có bản sao công văn gửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 5319/BTC-NSNN nói trên, rà soát các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau không phải xét chuyển, các nhiệm vụ phải đề nghị cấp có thẩm quyền xét chuyển, trong đó lưu ý một số nội dung sau đây:

1. Đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền không phải xét chuyển: Chậm nhất đến hết ngày 15/5/2013, đơn vị sử dụng ngân sách đối chiếu số dư dự toán với Kho bạc Nhà nước giao dịch theo Biểu số 03/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC Căn cứ kết quả đối chiếu số dư dự toán, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm thực hiện chuyển số dư dự toán ngân sách năm trước sang dự toán năm sau.

2. Đối với các trường hợp phải xét chuyển của cơ quan có thẩm quyền: Các đơn vị thực hiện rà soát các nhiệm vụ còn dư kinh phí năm 2012 thuộc đối tượng phải xét chuyển chưa báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/3/2013 thì phải thực hiện đối chiếu với Kho bạc Nhà nước giao dịch theo Biểu số 02/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC kèm hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc xét chuyển số dư để gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 11/5/2013 để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có báo cáo về số dư kinh phí thuộc đối tượng phải xét chuyển, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về số dự toán bị hủy không hoàn thành nhiệm vụ, số dự toán bị hủy ngân sách nhà nước sẽ không cấp lại.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu công văn số 5319/BTC-NSNN của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2883/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2883/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2013
Ngày hiệu lực06/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2883/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 2883/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2883/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2883/BGDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Ngọc Vũ
        Ngày ban hành06/05/2013
        Ngày hiệu lực06/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2883/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2883/BGDĐT-KHTC hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước

           • 06/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực