Công văn 2884/TCT-KK

Công văn số 2884/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2884/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2884/TCT-KK

V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
- Công ty cổ phần thủy sản Kiên Thành

 

Trả lời công văn số 1251/CT-TT&HT ngày 21/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thuế GTGT và Công văn ngày 25/6/2007 của Công ty cổ phần thủy sản Kiên Thành (địa chỉnh: Lô IV-7, Khu A, Khu công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Điểm 1(a) quy định cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: “a/ Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế…”

+ Điểm 7 quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là đối tượng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng”.

- Tại điểm 7, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn điểm 1, 2, 3, 4, 5, 7 Mục I này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh”.

Do vậy, trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Kiên Thành có đủ các điều kiện theo quy định trên, nộp đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định thì thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT.

Trường hợp trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp của Công ty có ghi rõ bà Nguyễn Thị Ngọc Minh là giám đốc của Công ty và trong thời gian này bà Minh cũng làm giám đốc của Công ty TNHH Đức Thành thì đề nghị Cục Thuế liên hệ với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp để làm rõ việc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp của Công ty có phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hay không để làm căn cứ xem xét hoàn thuế GTGT đúng quy định.

Về trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Kiên Thành, nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế cùng một thời điểm cho “giai đoạn âm thuế từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2007”; tổng số thuế đề nghị hoàn khớp với kê khai thuế tại Cục thuế, nhưng số tháng đề nghị hoàn của 02 hồ sơ trùng lắp tháng 2/2007 thì Cục Thuế kiểm tra bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (mẫu số 02/GTGT, 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên) của cả 2 bộ hồ sơ nêu trên để xác định rõ số thuế GTGT được hoàn của cả kỳ hoàn thuế (từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2007). Nếu xác định công ty lập hồ sơ hoàn thuế không chính xác, đề nghị Cục Thuế xem xét xử lý đối với hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Công ty cổ phần thủy sản Kiên Thành biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: VT, CS, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2884/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2884/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2884/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2884/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2884/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành23/07/2007
        Ngày hiệu lực23/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2884/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2884/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

           • 23/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực