Công văn 2885/TCT-KK

Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2885/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 215/CT-KKT ngày 08/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu thanh toán chậm trả, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ quy định tại Điều 408 Luật Dân sự;

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Honoroad Tiền Giang ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Công ty Honoroad Cần Thơ. Công ty Honoroad Cần Thơ (bên nhận ủy thác) ký hợp đồng xuất khẩu với khách hàng nước ngoài. Trong hợp đồng ủy thác và hợp đồng xuất khẩu có nội dung thỏa thuận thanh toán chậm trả. Công ty Honoroad Tiền Giang không có biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc biên bản đối chiếu công nợ (ghi rõ số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu), không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên nhận ủy thác cho bên ủy thác, Công ty Honoroad Tiền Giang không đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì Công ty không đủ điều kiện để được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa ủy thác xuất khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC (BTC);
- Các vụ (TCT) PC - CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2885/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2885/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2885/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Văn Phu
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 04/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực