Công văn 2887/QLCL-CL2

Công văn 2887/QLCL-CL2 năm 2015 về kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2887/QLCL-CL2 kiểm tra an toàn thực phẩm chợ đầu mối nông sản 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2887/QLCL-CL2
V/v kiểm tra ATTP tại chợ đầu mối

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 588/CCQL ngày 03/11/2015 của Chi cục về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các hộ kinh doanh nằm trong chợ đầu mối nông sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ, việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm. Do đó nếu các hộ kinh doanh trong chợ đầu mối, đấu giá nông sản (có Giấy đăng ký kinh doanh) có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đề nghị Chi cục kiểm tra, nếu đạt thì cấp giấy.

- Biểu mẫu kiểm tra: Căn cứ Biểu mẫu BB 3.5 quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 (Thông tư số 45); Tiêu chí kiểm tra, đánh giá dựa vào quy định tại Điều 14, Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014 “Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản”.

- Trình tự thủ tục kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 45.

Đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CL2

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2887/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2887/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2015
Ngày hiệu lực19/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2887/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 2887/QLCL-CL2 kiểm tra an toàn thực phẩm chợ đầu mối nông sản 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2887/QLCL-CL2 kiểm tra an toàn thực phẩm chợ đầu mối nông sản 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2887/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành19/11/2015
        Ngày hiệu lực19/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2887/QLCL-CL2 kiểm tra an toàn thực phẩm chợ đầu mối nông sản 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2887/QLCL-CL2 kiểm tra an toàn thực phẩm chợ đầu mối nông sản 2015

           • 19/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực