Công văn 2887/TCT-QLN

Công văn số 2887/TCT-QLN về xóa nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2887/TCT-QLN xóa nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2887/TCT-QLN

V/v: xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007 

Kính gửi: Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng số 3

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24 CV/TC-KT ngày 12/6/2007 của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng số 3 hỏi về việc lập hồ sơ xóa nợ thuế để cổ phần hóa của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.1b Mục IV Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ thuế đối với các DNNN chuyển thành công ty cổ phần còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN, nếu đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ về tài chính và tín dụng mà doanh nghiệp vẫn còn khó khăn không có khả năng thanh toán nợ thuế được xem xét xóa nợ thuế.

Theo hướng dẫn trên, Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng số 3 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng – Bộ Xây dựng, doanh thu, chi phí của Công ty chưa phản ánh đầy đủ để xác định lãi, lỗ của Công ty, như vậy Công ty không thuộc đối tượng xóa nợ thuế theo quy định của Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng số 3 biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Như trên

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

- Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng

- Lưu: VT, QLN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Văn Huyến

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2887/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2887/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2007
Ngày hiệu lực24/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2887/TCT-QLN xóa nợ thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2887/TCT-QLN xóa nợ thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2887/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành24/07/2007
        Ngày hiệu lực24/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2887/TCT-QLN xóa nợ thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2887/TCT-QLN xóa nợ thuế

           • 24/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực