Công văn 2888/TCT-TS

Công văn số 2888/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ

Nội dung toàn văn Công văn 2888/TCT-TS thu tiền sử dụng đất đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2888/TCT-TS
V/v: Trả lời chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 4114/CT-THDT ngày 23/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc thu tiền sử dụng đất đối với đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Khoản 7, Điều 33, Luật Đất đai năm 2003 quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau: "… cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 99 của Luật này".

Căn cứ quy định trên việc xử lý thu tiền sử dụng đất đối với đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp đất của các cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ mà đất này hiện nay theo hồ sơ quản lý đất đai của các cơ quan Nhà nước vẫn thuộc đất của các cơ sở tôn giáo quản lý thì không thu tiền sử dụng đất.

- Trường hợp nếu đất của các cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ; Nay đất ở này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy hoạch lại thành đất ở, khu dân cư và cho phép chuyển Mục đích sử dụng đất thành đất ở thì thực hiện thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Để xử lý cụ thể trường hợp Cục thuế nêu, đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra xác định rõ hồ sơ nguồn gốc đất nêu trên để thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài nguyên MT tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2888/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2888/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2006
Ngày hiệu lực14/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2888/TCT-TS thu tiền sử dụng đất đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2888/TCT-TS thu tiền sử dụng đất đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2888/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/08/2006
        Ngày hiệu lực14/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2888/TCT-TS thu tiền sử dụng đất đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2888/TCT-TS thu tiền sử dụng đất đất ở do cơ sở tôn giáo cho hộ gia đình mượn, ở nhờ

             • 14/08/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực