Công văn 2889/BNV-TCBC

Công văn số 2889/BNV-TCBC về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức phối hợp hoạt động của mạng lưới cơ quan SPS do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2889/BNV-TCBC thành lập quy chế tổ chức phối hợp hoạt động của mạng lưới cơ quan SPS


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2889/BNV-TCBC
V/v thành lập và ban hành quy chế tổ chức phối hợp hoạt động của mạng lưới cơ quan SPS

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ   

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 2508/TTr-BNN-HTQT ngày 12/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động mạng lưới cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về vệ sinh, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành quyết định

Để thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật được quy định tại Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (được gọi tắt là Hiệp định về SPS), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật Việt Nam được (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam) là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 99/2005/QĐ-TTg ngày 09/5/2005.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hoạt động vấn đề đặt ra là, các quy định về SPS không chỉ liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành trung ương mà còn liên quan trực tiếp đến quản lý vệ sinh, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đến nay mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về SPS từ trung ương đến địa phương chưa được xác lập nên phần nào ảnh hưởng đến việc bảo đảm nguồn thông tin cung cấp cho Văn phòng SPS Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thông báo với các nước trong tổ chức WTO. Đồng thời phải ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong mạng lưới.

Vì vậy việc hình thành mạng lưới các cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp về SPS cũng như ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới này là cần thiết.

Để đảm bảo hiệu quả, thiết thực, hạn chế phát sinh thêm tổ chức, mạng lưới các cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, cần tổ chức theo mô hình: Ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Văn phòng SPS Việt Nam; ở một số bộ ngành, giao nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về SPS cho một tổ chức trực thuộc hoặc nhiều tổ chức trực thuộc thực hiện; ở địa phương thì giao nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về SPS cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện; không thành lập tổ chức riêng để gắn công việc này với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và hạn chế tăng tổ chức. Sau khi giao cho các tổ chức thực hiện nhiệm vụ này, các bộ ngành và địa phương phải thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và báo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo thực hiện thống nhất.

2. Về nội dung Quyết định và Quy chế:

a. Về Quyết định:

- Đề nghị bỏ đoạn “căn cứ theo Quyết định số 99/2005/QĐ-TTg ngày 09/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Văn phòng thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật”.

- Tại Điều 1, đề nghị bỏ đoạn “Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Điểm thông báo và Điểm hỏi đáp về SPS địa phương đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” để quy định trong quy chế. Điều 1 được viết đầy đủ như sau: “Thành lập mạng lưới cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật”.

b. Về dự thảo Quy chế:

Cơ bản nhất trí về bố cục, nội dung của quy chế. Một số ý kiến cụ thể tham gia để hoàn thiện dự thảo quy chế như sau:

- Tại Điều 5, quy định theo hướng, tổ chức mạng lưới SPS bao gồm: Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về SPS (Viết tắt là Văn phòng SPS Việt Nam); Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp bộ về SPS; Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp cấp tỉnh về SPS. Bỏ đoạn “Tổ công tác liên Bộ” vì Tổ công tác liên bộ đã được quy định là bộ phận của Văn phòng SPS Việt Nam tại Quyết định số 99/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Khoản 2, Điều 5 vẫn ghi tên Bộ thuộc cơ cấu Chính phủ khóa XI. Nội dung này cần chờ Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ mới có cơ sở quy định cụ thể tên từng tổ chức.

- Tại Điều 6, đề nghị bỏ Khoản 2 và viết lại Khoản này phù hợp với tên Điều quy định về “nhiệm vụ” của cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về thành lập và ban hành quy chế mạng lưới cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp về SPS, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thang Văn Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2889/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2889/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2889/BNV-TCBC thành lập quy chế tổ chức phối hợp hoạt động của mạng lưới cơ quan SPS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2889/BNV-TCBC thành lập quy chế tổ chức phối hợp hoạt động của mạng lưới cơ quan SPS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2889/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýThang Văn Phúc
        Ngày ban hành09/10/2007
        Ngày hiệu lực09/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2889/BNV-TCBC thành lập quy chế tổ chức phối hợp hoạt động của mạng lưới cơ quan SPS

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2889/BNV-TCBC thành lập quy chế tổ chức phối hợp hoạt động của mạng lưới cơ quan SPS

           • 09/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực