Công văn 289/TCTK-VTKE

Công văn 289/TCTK-VTKE về kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam do Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 289/TCTK-VTKE Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 289/TCTK-VTKE
V/v kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;
- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục;
- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20) và Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch thực hiện CLTK11-20 đối với các Bộ, ngành và địa phương. Tổng cục đã có Công văn số 134/TCTK-VTKE ngày 20 tháng 02 năm 2012 về góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện CLTK11-20 của Tổng cục Thống kế. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Tổng cục hoàn chỉnh và gửi Kế hoạch này tới các đơn vị thực hiện.

Để thực hiện tốt Kế hoạch này, Tổng cục yêu cầu các đơn vị một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện CLTK11-20 của Tổng cục, các đơn vị cụ thể hóa từng công việc được phân công trong Kế hoạch này và đưa vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị mình và tổ chức thực hiện phù hợp với thời gian và sản phẩm được quy định trong Kế hoạch thực hiện CLTK11-20 của Tổng cục.

2. Định kỳ hàng quý, năm các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nội dung công việc được phân công gửi Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Trung ương (qua Viện Khoa học Thống kê). Báo cáo quý gửi vào ngày 05 tháng đầu quý sau, báo cáo năm gửi vào ngày 10 tháng 01 năm sau để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

3. Giao Viện Khoa học Thống kê giúp Lãnh đạo Tổng cục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN cơ quan TCTK;
- Lưu: VT, VTKE.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 289/TCTK-VTKE

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu289/TCTK-VTKE
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2012
Ngày hiệu lực19/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 289/TCTK-VTKE Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 289/TCTK-VTKE Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu289/TCTK-VTKE
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành19/04/2012
        Ngày hiệu lực19/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 289/TCTK-VTKE Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 289/TCTK-VTKE Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

           • 19/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực