Công văn 289/UBND-VP

Công văn 289/UBND-VP về cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 289/UBND-VP 2021 cho phép học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống COVID19 Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/UBND-VP
V/v cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 29/01/2021

Hải Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi xem xét Tờ trình số 91/TTr-SGDĐT ngày 28/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tờ trình số 192/TTr-SLĐTBXH ngày 28/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng sống; học sinh, sinh viên, học viên tại các các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 29/01/2021 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời có kế hoạch học trực tuyến hoặc học bù cho học sinh, sinh viên và học viên để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020-2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Bộ LĐTBXH (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (30).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 289/UBND-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu289/UBND-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2021
Ngày hiệu lực28/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(28/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 289/UBND-VP 2021 cho phép học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống COVID19 Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 289/UBND-VP 2021 cho phép học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống COVID19 Hải Dương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu289/UBND-VP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/01/2021
        Ngày hiệu lực28/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (28/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 289/UBND-VP 2021 cho phép học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống COVID19 Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 289/UBND-VP 2021 cho phép học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống COVID19 Hải Dương

              • 28/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực