Công văn 2890/BTP-TCCB

Công văn 2890/BTP-TCCB năm 2019 về rà soát, bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2890/BTP-TCCB 2019 về rà soát bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo Bộ Tư Pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2890/BTP-TCCB
V/v rà soát, bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2019-2021 và 2021-2026

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ hàng năm theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 88-QĐ/BCSĐ ngày 06/12/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và cấp Phòng của đơn vị giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2021-2026 theo đúng nguyên tắc, yêu cầu, trình tự, thủ tục quy định tại các văn bản nêu trên. Hồ sơ quy hoạch đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2019 để xem xét, phê duyệt.

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Quang Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2890/BTP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2890/BTP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2890/BTP-TCCB

Lược đồ Công văn 2890/BTP-TCCB 2019 về rà soát bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo Bộ Tư Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2890/BTP-TCCB 2019 về rà soát bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo Bộ Tư Pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2890/BTP-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Quang Thái
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2890/BTP-TCCB 2019 về rà soát bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo Bộ Tư Pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2890/BTP-TCCB 2019 về rà soát bổ sung Quy hoạch chức danh lãnh đạo Bộ Tư Pháp

           • 01/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực