Công văn 2892/TCT-CS

Công văn số 2892/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2892/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2892/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007 

Kính gửi: Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
(80 A Trần Phú, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 437/CV-TĐĐHĐ-TCKT ngày 24/5/2007 và kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp của Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi 1: Việc điều chỉnh giá mua bán điện nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Quyết định số 64/QĐ-EVN-HĐQT đã làm giảm số thu ngân sách của một số địa phương và dẫn đến việc một số Công ty thủy điện, trong đó có Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi có số thuế GTGT và TNDN nộp thừa. Ngày 26/6/2007, Bộ Tài chính đã có công văn số 8367/BTC-TCT (kèm theo) đề nghị EVN:

- Điều chỉnh lại hiệu lực thi hành của Quyết định số 64/QĐ-EVN-HĐQT không thực hiện hồi tố ngược trở lại cho thời gian trước khi ban hành Quyết định để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện dự toán thu năm 2006-2007 đã được Quốc hội thông qua từ tháng 11 năm trước năm dự toán;

- Không thực hiện giá mua bán điện nội bộ mới đối với các công ty phát điện hạch toán độc lập trong năm 2007 do dự toán ngân sách đã giao trên cơ sở cân đối ngân sách và phân cấp cho địa phương.

Theo đó, Quyết định số 64/QĐ-EVN-HĐQT về việc điều chỉnh giá mua bán điện nội bộ không thực hiện hồi tố cho thời gian trước đó nên thực chất Công ty không có số thuế nộp thừa. Do đó, việc đề nghị hoàn trả số thuế nộp thừa của Công ty ở Cục thuế tỉnh Lâm Đồng (nơi đặt trụ sở chính), Cục thuế tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận (nơi đặt các nhà máy phụ thuộc) không có cơ sở để thực hiện.

Câu hỏi 2: Về chương trình hỗ trợ kê khai thuế còn thiếu mẫu số 07C/GTGT để kê khai thuế GTGT cho cơ sở sản xuất kinh doanh và xây dựng, lắp đặt kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ, Tổng cục Thuế ghi nhận và bổ sung trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi biết và thực hiện.

 

Nơi nhận

- Như trên

- Vụ Pháp chế

- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận

- Lưu: VT, HT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Phạm Duy Khương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2892/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2892/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2007
Ngày hiệu lực24/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2892/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2892/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2892/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/07/2007
        Ngày hiệu lực24/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2892/TCT-CS chính sách thuế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2892/TCT-CS chính sách thuế

              • 24/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực