Công văn 2894/GSQL-GQ2

Công văn 2894/GSQL-GQ2 năm 2018 về thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2894/GSQL-GQ2 2018 thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2894/GSQL-GQ2
V/v thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1357/HQCT-NV ngày 27/07/2018 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đối với việc thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Chính phủ và điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2894/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2894/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2894/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2894/GSQL-GQ2 2018 thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2894/GSQL-GQ2 2018 thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2894/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2894/GSQL-GQ2 2018 thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2894/GSQL-GQ2 2018 thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất

           • 14/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực