Công văn 2894/VPCP-TH

Công văn 2894/VPCP-TH về chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2894/VPCP-TH chỉ đạo việc thực hiện kết luận Ban Bí thư Trung ương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2894/VPCP-TH
V/v chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư TW Đảng

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Về đề nghị tại tờ trình số 149/TT-CCB ngày 25 tháng 04 năm 2011 của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về việc chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tổng kết Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ và xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với chính quyền. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.

2. Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp ký kết chương trình phối hợp công tác với Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng cấp theo quy định tại Điều 9 Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2894/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2894/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2894/VPCP-TH chỉ đạo việc thực hiện kết luận Ban Bí thư Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2894/VPCP-TH chỉ đạo việc thực hiện kết luận Ban Bí thư Trung ương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2894/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/05/2011
        Ngày hiệu lực09/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2894/VPCP-TH chỉ đạo việc thực hiện kết luận Ban Bí thư Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2894/VPCP-TH chỉ đạo việc thực hiện kết luận Ban Bí thư Trung ương

           • 09/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực