Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ

Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ 2018 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2896/TCHQ-KTSTQ
V/v hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 20/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Theo đó, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP (bổ sung Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) quy định về địa điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên là Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, KTSTQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2896/TCHQ-KTSTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ 2018 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ 2018 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2896/TCHQ-KTSTQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành24/05/2018
        Ngày hiệu lực24/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ 2018 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ 2018 hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên

           • 24/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực