Công văn 2897/GSQL-GQ1

Công văn 2897/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2897/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC tờ khai xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2897/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018 và công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 39), Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo số định danh hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu (mục I.1 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL, ngày 23/7/2018 và mục 1 công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018)

Việc khai thông tin số quản lý hàng hóa theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC nhằm phục vụ cho việc giám sát, quản lý hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan, hạn chế tờ khai trùng, tờ khai ảo trên hệ thống. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC không loại trừ đối với hàng hóa XNK tại chỗ, do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định trên để thực hiện.

2. Về việc hủy tờ khai nhập khẩu quá hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai (mục I.2 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018)

Hiện Tổng cục Hải quan đã triển khai và đưa vào vận hành Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không, khi thực hiện hủy tờ khai đối với các trường hợp tờ khai hải quan quá thời hạn 15 ngày hoặc hủy theo đề nghị của người khai hải quan theo quy định tại điểm b.1 khoản 2 Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM -hướng dẫn các Chi cục Hải quan tra cứu thông tin hàng hóa đưa vào (get in), đưa ra (get out) khu vực kho bãi cảng trên Hệ thống này để xác định thực tế hàng hóa xuất khẩu đã vận chuyển đến cửa khẩu xuất và hàng hóa nhập khẩu đã đến cửa khẩu nhập hay chưa và các thông tin có liên quan khác trong từng trường hợp hủy tờ khai cụ thể để làm căn cứ thực hiện việc hủy tờ khai.

3. Về cảnh báo có thông tin mới khai trên hệ thống cần duyệt (mục II.1 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018)

Việc xử lý đối với thông báo cáo sở sản xuất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Chi cục trực thuộc phân công công chức thực hiện theo quy định; Về chức năng cảnh báo có thông tin mới khai trên hệ thống cần xử lý, Cục GSQL về Hải quan ghi nhận và sẽ phối hợp với Cục CNTT&TKHQ để nâng cấp Hệ thống để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC .

4. Về các chức năng tra cứu, khai thác của Hệ thống GC, SXXK (mục II.2 công văn số 1406/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2018)

Cục GSQL về Hải quan ghi nhận và sẽ phối hợp với Cục CNTT&TKHQ để nâng cấp Hệ thống để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC .

5. Về kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng nhập khẩu là động cơ điện (công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018)

Ngày 28/7/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 5010/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung liên quan việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Theo đó, “đối với hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương (bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp) cho cơ quan hải quan để xem xét giải quyết thủ tục thông quan. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng trực tiếp với Bộ Công Thương”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu công văn số 5010/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện. Đối với kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị “Mở rộng đơn vị kiểm tra, nên bố trí thêm các đơn vị kiểm tra đặt tại miền Nam”, Cục GSQL về Hải quan ghi nhận và sẽ có văn bản kiến nghị với Bộ Công Thương.

6. Về việc kiểm hóa hộ đối với hàng hóa xuất khẩu (công văn số 1568/HQĐNa-GSQL ngày 14/8/2018)

Hiện Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể theo hướng cho phép Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa kiểm tra thực tế theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (kiểm hóa hộ) đối với các lô hàng xuất khẩu.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2897/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2897/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2897/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2897/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC tờ khai xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2897/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC tờ khai xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2897/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2897/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC tờ khai xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2897/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC tờ khai xuất khẩu

           • 14/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực