Công văn 2897/TCT-TS

Công văn số 2897/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về chế độ ưu đãi đầu tư

Nội dung toàn văn Công văn 2897/TCT-TS hướng dẫn về chế độ ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2897/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức
Địa chỉ: thôn Phú Tân – xã IaBăng - huyện ChưPrông - tỉnh Gia Lai

 

Trả lời Công văn số 0606/CV-QĐ ngày 06/6/2006 và Công văn số 1607/CV-QĐ ngày 16/7/2006 của Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức về việc đề nghị hướng dẫn về chế độ ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: "Miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư".

Tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư quy định ưu đãi về tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 được thực hiện như sau:

"Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các Điều kiện về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các Điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư, nhưng thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất trong các trường hợp sau đây thì không đủ Điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP:

- Thực hiện dự án đầu tư trên diện tích đất không phải theo hình thức được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư (ví dụ: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất do nhận quyền sử dụng đất từ người khác sau đó hợp thức hóa…)".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức đáp ứng được các Điều kịên về lao động, ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên, nhưng thực hiện dự án đầu tư trên phần đất diện tích đất có được không phải theo hình thức được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư mà thực hiện dự án đầu tư trên phần diện tích đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất từ người khác, sau đó xin chuyển Mục đích sử dụng đất và đề nghị Nhà nước giao đất theo hình thức nộp tiền sử dụng đất thì không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2897/TCT-TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2897/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2006
Ngày hiệu lực 14/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2897/TCT-TS hướng dẫn về chế độ ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2897/TCT-TS hướng dẫn về chế độ ưu đãi đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2897/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 14/08/2006
Ngày hiệu lực 14/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2897/TCT-TS hướng dẫn về chế độ ưu đãi đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 2897/TCT-TS hướng dẫn về chế độ ưu đãi đầu tư

  • 14/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực